Drujba
ЧСУ "Дружба" - София (Начален и прогимназиален етап)
Контакти
Абонирайте се за е-бюлетина


Adr : жк. "Обеля" 2 ул. 106 ,3 София - Bългария
Tel : 02/934 55 55
Fax : 02/934 55 55
E-mail : sofia@drujba.org
Пишете ни

Такси

 

Такси за обучение за учебната 2017 / 2018 г. за ЧСУ "Дружба" и Детска градина "Дружба"

Година на записване

2017-2018

Обща сума (в eвро)

Първоначална вноска (при записване)

2. Вноска -от 1 до 10-ти септември

3. Вноска - от 1 до 10 -ти ноември

4. Вноска - от 15 до 25-ти януари

Такса обучение 3-, 4 - годишни

 550 лв./месец

 550лв.

 

 

 

Такса обучение подготвителен клас - 5, 6 годишни с транспорт

  3 850 €

 1 150 €

 950 €

 900 €

 850 €

Такса обучение 1 - 4 клас с транспорт

3 850 €

1 150 €

950 €

900 €

850 €

Такса обучение 5 - 7 клас с транспорт

3 600 € 1 150 € 950 € 750 € 750 €

Такса обучение 8 - 12 клас с транспорт или пансион

3 650 € 1 150 € 950 € 800 € 750 €

ЗАБЕЛЕЖКА: При условие, че ученикът не ползва транспорт или пансион, училището прави отстъпка от таксата за
обучение. При което, първоначалната вноска става 900 евро, а останалата част се разделя на три вноски.

 

ЕТАПИ НА ОБУЧЕНИЕ
I етап: Предучилищен клас 5 - , 6 - годишни
II етап 1 - 4 клас
III етап 5 - 7 клас
IV етап 8 - 10 клас 

V етап 11 - 12 клас

Отстъпки:

I. При записване на второ дете от едно семейство - 10 %;трето дете от едно семейство - 20%;за четвърто и т.н. - 20%.
II. За постигнати високи резултати на Национално външно оценяване след 7. клас, класиране на олимпиади, състезания и разработки на национално ниво, както и спортни постижения - по преценка на ръководството на училището, в зависимост от резултата.
III.При преминаване на ученик в по - горен етап на обучение - 10 % .

 

 


ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички видове отстъпки се правят само от таксата за обучение.

 

2. Таксите за обучение няма да се променят до завършване на съответния етап на обучение.
Таксите за ученици, които ползват пансион и транспорт, може да се променят.

3. След 31.05.2107г. таксата за презаписване на настоящи ученици на ЧСУ "Дружба" София се увеличава с 200 евро. След посочената по-горе дата може да се запишат / презапишат ученици само при наличие на свободни места в паралелките.

Drujba
Адрес : жк. "Обеля" 2 ул. 106 ,3 София - Bългария
CopyRight@2014