Drujba
ЧСУ "Дружба" - София (Профилирана гимназия)
Контакти
Абонирайте се за е-бюлетина


Adr : жк. "Обеля" 2 ул. 106 ,3 , 1326 гр. София
Tel : 02/934 55 55
Fax : факс: 02/934 55 55
E-mail : sofia@drujba.org
Пишете ни

История

Частнo средно училище “ДРУЖБА” е създадено и утвърдено със ЗаповедРД –14 – 111 / 29.12.1998г. и ЗаповедРД 14 – 68 / 05.07.1999г. на МОН.

Гимназията на училището е профилирана, с интензивно изучаване на английски език, с трипрофила – „чуждоезиков“, природоматематически” и “хуманитарен”, като  за  втори чужд език може да се избира между испански, турски, френски или немски език.

ЧСУ “ДРУЖБА” извършва прием на ученици след седми клас. Учениците, желаещи да се запишат в осми клас, се явяват на изпит, включващ тест по български език, математика и логически задачи. А тези ученици, които желаят да се запишат в по-горен клас, трябва да положат изпит по английски език за проверка нивото на езика.

Обучението по всички природоматематически дисциплини (Математика, Информатика, Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование) се осъществява на английски език.

Всички предмети от културно-образователните области: български език и литература, чужди езици, математика, информатика, информационни технологии, обществени науки и гражданско образование, природни науки и екология, изкуства, бит и технологии, физическа култура и спорт се преподават в съответствие с държавните образователни изисквания.

Училището разполага с много добра материална база. В лабораторията са осигурени условия за качествено обучение.

Учениците от ЧСУ “ДРУЖБА” участват редовно в олимпиади и състезания в регионален, национален и международен мащаб. Вижте техните успехи:

Училището подготвя успешно учениците за кандидатстване след завършено средно образование  в страната и чужбина.

                За едно качествено обучение социалните дейности са част от живота на всеки ученик. За тази цел се организират различни видове дейности, които помагат за разнообразния живот в училище. Провеждат се екскурзии в страната и чужбина, пикници, театър, футбол, волейбол, шах, турнири по тенис на маса, джаги, турнири по компютърни игри, филми, клубове по интереси, кънки на лед, ски, фотография и картинг. Екскурзиите в различните страни носят познание и невероятни изживявания.

 

 

Drujba
Адрес : жк. "Обеля" 2 ул. 106 ,3 , 1326 гр. София
CopyRight@2014