Drujba
ЧСУ "Дружба" - София (Профилирана гимназия)
Контакти
Абонирайте се за е-бюлетина


Adr : жк. "Обеля" 2 ул. 106 ,3 , 1326 гр. София
Tel : 02/934 55 55
Fax : факс: 02/934 55 55
E-mail : sofia@drujba.org
Пишете ни

Прием

 Обявяваме прием за новата учебната година за класовете от 8. до 11. клас включително.

 

Побързайте! Местата са ограничени!

 

I. Приемен изпит  за 8. подготвителен  клас за новата учебната година

 • Не е нужно да знаете английски език, за да се запишете в 8. клас.
 • През учебната година, освен чрез теста на ЧСУ „Дружба”, може да кандидатствате в 8. клас и чрез резултата от Националното външно оценяване по български език и литература и математика за 7.клас, при резултат не по-малък от 4.00 и за двата предмета и при наличие на свободни места.
 • При отлично представяне на приемния изпит за ЧСУ „ДРУЖБА” или на НВО за 7. клас, при резултат по български език и литература 5.80-6.00 и по математика 5.50-6.00, имате възможност да получите отстъпки от учебната такса в размер до 100% намаление.
 • На приемен изпит може да се явите индивидулно, в избрано от Вас време, като предварително трябва да се запишете на посочените телефони - тел: 02/ 934 55 55, GSM: 0894 466 699.

 

   II.Приемен изпит за класовете от 9. до 11. клас.

 • Учениците ще положат изпит по български език и литература и по английски език.
 • На приемен изпит може да се явите индивидулно, в избрано от Вас време, като предварително трябва да се запишете на посочените телефони - тел: 02/ 934 55 55, GSM: 0894 466 995.

 

  ІІІ. Необходими документи:

 

 1.       Молба заявление ( по образец);
 2.       Удостоверение за преместване (за всички класове);
 3.       Удостоверение за завършен клас (след 7 клас), само за кандидатите за 8. клас;
 4.       Копие от акт за раждане на ученика;
 5.       Здравно-профилактична карта;
 6.       Две снимки;
 7.       Сключен договор за обучение за съответната учебна година;
 8.       Служебна бележка с резултатите от Националното външно оценяване за 7.клас (при прием в 8.клас)

 

 Забележка:

Ученик, който идва от чужбина, представя документи за завършен клас с апостил от съответното ведомство на държавата, от която идва. Преводът и легализацията се извършват в България. Тези документи, придружени от молба от родителите, се представят в Регионалния инспекторат по образование.

 

Условия за записване:

Сключва се договор между родителите на ученика и директора на училището, като същия договор се предподписва за всяка следваща учебна година.

Заплаща се първонача лната вноска от определената такса за обучение, която се разпределя на четири части.

Учебният план е разработен на основание Наредба №6 от 2001г. на МОМН, за разпределение на учебното време за 

достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени наобразование.

 Издава се удостоверение за завършен клас, свидетелство за завършено основно образование и диплома за 

средно образование.

 

Drujba
Адрес : жк. "Обеля" 2 ул. 106 ,3 , 1326 гр. София
CopyRight@2014