Drujba Drujba


Адрес : жк. "Обеля" 2 ул. 106 ,3 Сoфия - България тел:02/934 55 55...факс:02/934 55 55...ЧОУ GSM:0894/466995...ЧПГ GSM:0893/696290...Финансов отд. и Детски център GSM:0894/304458 e-mail :sofia@drujba.org

Drujba

Успехи на ученици по биология и здравно образование

dr-admin/onecikarilmisgorseller/18716377_1665536593473688_1269265322_n.jpg

Успех за учениците от клуба по биология

На 18.05.2017 г.  се проведе конкурс за "Застрашени и защитени  растения на България",  организиран от СУ "Св. Климент Охридски" и Агробиоинститут (ССА).
В категория "Есе":
Дамяна Хаджигенова -  7 клас -  първо място и специална награда на публиката
Калина Бачовска -  9 клас - трето място
 
В категория" Рисунка"
Муххамед Юмер -  11 клас -  поощрителна награда - рисунката " Родопски крем" 
 
Есе на Дамяна Хаджигенова - 

Застрашени и защитени растения на България

 

 

„Природата! Аз никога не съм заставал пред нея без най-дълбоко умиление, без да се препълни съществото ми с най-благите и тихите усещания. Само в нейното присъствие заглъхват в мене пазарските тревоги и интереси на живота.”

                                                                                         „Пейзаж”  Иван Вазов

 

Разхождайки се високо в Стара планина, край някоя скала или поточе, случайно може да зърнеш нежна розова иглика.

Внимавай да не я настъпиш! Не си и помисляй да я късаш! Не само, че е защитен вид, но няма как да я видиш никъде другаде по света.  Тя се среща само в България. Затова просто й се полюбувай! И се радвай, че имаш късмета, нашата страна да е единствен дом на още над 190 вида растения, между които пиринския мак и родопското лале.

Биолозите наричат тези растения ендемити, което пък означава „местни”. Ето защо, много от тези родни уникати носят имена на местата в България, където се срещат.

          Сигурно би се зачудил, какво е това родопско крайснежно звънче или румелийско подрумиче? А всъщност, дори може да си ги виждал някъде в Родопите или Странджа.

А какво ще кажеш за велчовото плюскавиче, ямболския мразовец, тракийската класица или трицветната острица? Всички тези растения с трудни имена са български ендемити, застрашени от изчезване.

За съжаление, в резултат на нашата неразумна намеса в природата, днес в България вече са изгубени около 30 растителни вида, а към 400 са застрашени. В опит те да бъдат опазени, у нас са обявени шест вида защитени територии. Издадена е и Червена книга на България,  в която са описани растения и животни, за които трябва да се полагат грижи, тъй като са останали много малко на брой и то на ограничени територии.

 

                                                        „Защо той – бог и червяк – дете на суетата,

                                                                 един в света не може да люби красотата,

                                                                 пространството безкрайно, хармоньята, мирът?”

                                                                             „Към природата”  Иван Вазов

 

          Всеки човек носи в себе си някакъв вид егоизъм. Иска да запази красотата само за себе си. Да я вземе, да я пренесе и да й се радва завинаги. Мисли си, че може да я задържи извън естествената й среда. Но красотата е преходна, както всичко в този живот. Откъснеш ли я, умира. Затова по-добре я опиши, възпей, нарисувай или просто запамети в съзнанието си и не я погубвай! За да я има и след теб!

 

Дамяна Хаджигенова, 13 години

7 клас, ЧСУ „Дружба”- гр.София

 

Есе на Калина Бачовска - 

Застрашените и защитените растения на България

България има богато биоразнообразие. Особено богата на видове е българската флора. Някои растителни видове обаче са застрашени от изчезване заради различни отрицателно действащи им фактори.

Както е казал Гьоте „Природата никога не спира в своето движение и наказва всяко бездействие. “ Затова за да предпазим от изчезване застрашените растения има закони, които ги защитават. В България има много защитени растения. Ще разгледаме три от тях.

 

През лятото когато сте на морето можете да видите пясъчната лилия. Тя обитава пясъците и дюните на Черноморското крайбрежие. Латинското име на това растение- Pancratium maritimum- e с гръцки произход и означава „морски борец“. Лилията е многогодишно едносемеделно растение от семейство Кокичеви. Тя има големи листа и едри бели цветове с приятен аромат. Расте на туфи и се развива по-добре, ако поема слабо солена вода. Луковицата ѝ има специални свивателни корени, които растат докато достигнат влажния слой на почвата и тогава притеглят луковиците по-дълбоко в нея. Тази лилия се размножава чрез черни семена, разнасящи се от вятъра. Изглежда че пясъчната лилия има добре развити приспособления за живот в пясъци и дюни. Въпреки това тя е защитена от Закона за биологичното биоразнообразие и е вписана в Червената книга на България. Каква е причината за това? Застрояването на крайбрежието и увеличаването на туристическата дейност са фактори, които ѝ влияят отрицателно. Пясъчната лилия е растение, чието изчезване трябва да предотвратим заради красотата му, приятниият му аромат и уникалните му приспособления- свивателните корени. Затова тя се намира в резерватите „Пясъчна лилия“ и „Ропотамо“.

 

Със сигурност сте чували за еделвайса. А знаете ли какво означава името му? То е съставено от немските думи edel- благороден и weiss- бял. Това красиво цвете с високо стъбло, малки листа и жълтеникавобели цветове е двусемеделно и е от семейство Сложноцветни. Расте в Пирин и Стара планина. Можете да го откриете в пукнатините на трудно достъпни варовити скали и каменисти поляни. Също както пясъчната лилия, е защитено от Закона за биологичното разнообразие и присъства в Червената книга на България. Причините за това са откъсването му от туристи, привързаността му към специфично местообитание и малобройната численост на популациите му. Трябва да предпазим еделвайсът от изчезване не само заради красотата му, но и защото от него се правят лекарства срещу сърдечни и белодробни заболявания. Затова той се среща в два от националните ни паркове- „Пирин“ и „Централен Балкан“.

icerikgalerisi/18623176_1665536546807026_198730427_n.jpg
icerikgalerisi/18644311_1665536556807025_923839305_n.jpg
icerikgalerisi/18679175_1665536520140362_350287434_n.jpg
icerikgalerisi/18716377_1665536593473688_1269265322_n.jpg
icerikgalerisi/18716758_1665536626807018_1779974762_n.jpg
Drujba
CopyRight@2015 - Drujba Schools